משבר הקורונה מחייב בהיערכות מחודשת מצד הממשלה ומצד העוסקים
 
 

עובדי משרדינו הוכשרו על ידי משרד העבודה והרווחה והוסמכו כבודקי שכר על פי דרישות החוק.

לעובדינו ניסיון וידע רב בתחום לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות ,תשאול, חקירה ,פיקוח וביקרות בחשבות השכר.

דיני עבודה , הסכמים קיבוצים ,זכויות עובדים, מערכת שכר ובכללי האתיקה הנידרשים.
 
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים


רשות שוק ההון פרסמה את תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות, לפיו החל מ-1 בנובמבר 2018 פועלות ארבע קרנות ברירת מחדל, בבתי ההשקעות אלטשולר שחם, הלמן אלדובי, מיטב דש ופסגות.

מעסיק שעובדו לא בחר בקופת גמל, לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, והוא לא ערך הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל מפעלית, יהיה חייב להפקיד בשל עובד זה כספים לאחת מארבע קרנות ברירת המחדל.
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים

סעיף 5א לחוזר אוסר על מעסיק להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות. על מעסיקים הסולקים כיום באמצעות חשבון נאמנות, להיערך לשינוי תהליכי העבודה הקיימים

– מעבר לסליקה ישירה לכלל היצרנים הפנסיוניים. תחילתו של סעיף זה:

• לגבי מעסיק המעסיק יותר מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2020.
• לגבי מעסיק המעסיק פחות מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2021.
 
 

הסכום הבסיסי של שכר מינימום מ- 01.04.2018


סכום לחודש 5,300 ₪

סכום לשעה (לפי תקן של 182 שעות לחודש) 29.12 ₪

סכום ליום בשבוע עבודה בן שישה ימים 212 ₪

סכום ליום בשבוע בן חמישה ימים 244.62 ₪
 
 
15.07.2018

עמותת מגדלות ניכתה תשלומי פנסיה ,אך לא העבירה אותה לשמונה מעובדיה שעבדו כמורים בבית הספר שהקימה.
במסגרת הסכם טיעון הוטל על העמותה קנס בסך 904 אלף שקל. על מנהל העמותה הוטל קנס של 40 אלף שקל והתחיבות עצמית בסך
226 אלף שקל להימנע מביצוע העבירה לשלוש שנים.
 
 
 
 

השתתפות מעביד בהחזר הוצאות נסיעה

 
עובד זכאי להחזר הוצאות, בהתאם להוראות צו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה עבור כל יום שבו השתמש (או עשוי היה להשתמש) בתחבורה, כדי להגיע למקום עבודתו וממנה. (להלן: "צו ההרחבה").

תעריף החזר הנסיעות
החל מיום 01.01.2012, גובה ההחזר הוא עד 25.20 ש"ח ליום, לפי עלות כרטיסייה לכל הנסיעות הנדרשות, או עלות כרטיס "חופשי חודשי" (הזול מביניהם).
החל מיום 01.01.2014, גובה ההחזר הוא עד 26.40 ש"ח ליום, לפי עלות כרטיסייה לכל הנסיעות הנדרשות, או עלות כרטיס "חופשי חודשי" (הזול מביניהם).

מחירי הכרטיס חופשי חודשי עודכנו לתעריפים חדשים לתאריך 01.01.2014 (לדוגמא בין התאריכים 31.12.2013 – 01.01.2012 כרטיס חופשי חודשי באזור גוש דן עמד על 235 ₪ לחודש. מחודש 01.01.2014 התעריף עודכן ל 246 ₪)

עובד הנעדר מעבודתו
עובד שלא הגיע לעבודתו מחמת מחלה, חופשה או כל סיבה אחרת אינו זכאי לקבלת תשלום דמי נסיעות בגין תקופת היעדרותו.

עבודה בימי חג, שבת או שעה מאוחרת
מי שנעזר במוניות - בגלל שבת, חג או שעה מאוחרת, לא זכאי להחזר מעבר לסכום זה - אלא אם קיים הסכם קיבוצי המורה אחרת.

עובד שהגיע ברגל לעבודה
זכאות העובד להחזר הוצאות נסיעה היא אם מרחק מקום עבודתו מביתו עולה על 500 מטר או מעל 2 תחנות אוטובוסים בין מקום המגורים למקום העבודה. בהתאם לפסיקת בית הדין לעבודה, 100/06 עיריית טירה נגד עבד אלרחמן קשוע, (ניתן ביום 22.5.2006,( קיימת חזקה שעובד המתגורר במרחק שאינו עולה על 500 מטרים לפחות ממקום עבודתו, אינו זקוק לתחבורה ציבורית ולפיכך לא יהיה זכאי לקבל החזר הוצאות נסיעה. עם זאת, בית הדין בוחן קיומן של נסיבות מיוחדות, למשל כאשר מדובר בעובדים המוגבלים בניידות או כאשר מדובר בעובד מבוגר, מצבו הבריאותי, המבנה הטופוגרפי במקום המגורים וכיו"ב.

במקרה של הסעות לעובדים
עובד הזכאי להיות מוסע לעבודה וממנה בהסעה שמארגן המעביד, לא יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה. כמו כן אם המעביד דאג לו להסעה למקום עבודתו, והעובד העדיף מטעמי נוחיות אישית שלא להזדקק לאותה הסעה. האמור לעיל נכון כאשר המעביד דואג להסעה מסודרת שבה ישנן נקודות מפגש ואיסוף קבועות וכן זמני איסוף ופיזור קבועים, ולא כאשר המעביד בדק וגילה שלכל עובדיו יש דרך להגיע לעבודה . אם העובד מוסע לכיוון אחד בלבד( לעבודה או ממנה) הוא יהיה זכאי עד למחצית מסכום ההחזר.

זמן הנסיעה אינו חלק משעות העבודה
זמן הנסיעה לעבודה אינו חלק משעות העבודה- בהתאם לסעיף 1 לחוק שעות עבודה ומנוחה. "שעת עבודה", שבעדה זכאי עובד לשכר, הינה הזמן שבו עומד העובד לרשות העבודה. לאור האמור, זמן הנסיעה לעובדה וממנה אינו שעת עבודה שבגינה זכאי עובד לשכר עבודה, להוציא מקרים בהם הסכם קיבוצי או צו הרחבה או הסכם אישי קובע אחרת.
בנוסף הפסיקה קבעה כי בנסיבות בהן התארך זמן הנסיעה של העובד לעבודה וממנה, בשל הצורך לאסוף עובדים מבתיהם, ולצורך זה לסטות סטייה של ממש מהדרך שמן הבית לאתר העובדה או ההיפך. בנסיבות אלה, קבע בית הדין הארצי לעבודה, כי העובד זכאי, עבור כל יום בו הסיע את העובדים לעבודה וממנה, לתשלום שכר עבודה עבור משך הזמן שבו התארכה נסיעתו של העובד מעבר לזמן הנסיעה הרגיל, לצורך הסעת העובדים האחרים. עוד נקבע כי התשלום ייעשה בהתאם לערך שעה רגילה של העובד, ולא בהתאם לגמול שעות נוספות.
 
הרחבה לעובדי שמירה בגין תשלום נסיעות
לצו ההרחבה בענף השמירה בגין החזר הוצאות נסיעה ישנם שני דגשים מיוחדים:
סעיף 16.4: במידה ואתר השמירה נמצא באזור שבו אין תחבורה ציבורית או בימים שתחבורה הציבורית אינה פועלת בגלל שבת, חג או שעה מאוחרת, המעסיק חייב לדאוג להסעה לעובד כמו כן המעסיק ישלם את ההוצאות הללו. כלומר במקרה זה המעסיק לא יחייב את העובד בגין הוצאות התחבורה.
סעיף 16.3: שומר הנדרש לעבור בין אתרי שמירה שונים באותו יום עבודה שלא בהתאם למתוכנן יקבל תשלום עבור זמן הנסיעה כל עוד לא קיבל תשלום עבור חופשי חודשי הנכנס למסגרת שעות העבודה.
 
הרחבה בענף אולמות וגני אירועים בישראל
צו ההרחבה לאולמות וגני אירועים – סעיף 62:
באולמות ובגני אירועים המעסיק חייב לארגן לעובדים המסיימים את עבודתם בשעה שבה אין תחבורה ציבורית הסעה לביתם, אם אין לעובדים סידור אחר.הוצאות נסיעה שאלות תשובות
 
שאלה תשובה
בהסכם ההעסקה נרשם כי השכר כולל החזר הוצאות נסיעה. האם הדבר חוקי? חוק הגנת השכר אוסר שכר כולל לגבי שני מרכיבים: גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית ודמי חופשה. מכיוון שכך, אין איסור חוקי לכלול את דמי הנסיעות בשכר הכולל. ואולם, מכיוון שזכותו של העובד לנסיעות אינה ניתנת לויתור, על המעסיק לעדכן את שיעור דמי הנסיעות בשכר העובד.
כמו כן, בדומה לדמי הבראה, במידה והמעביד מעוניין לכלול רכיבים אלה בשכרו הכולל של העובד, עליו להבהיר מפורשות לעובד כי רכיבים אלה כלולים בשכר, טרם העסקתו הסכמת עובד לכלול את דמי הנסיעה בשכר כולל, חייבת להיות מפורשת וחד משמעית.
האם גם מי שמועסק במשרה חלקית זכאי להחזר הוצאות נסיעה מלא? בית הדין הארצי לעבודה קבע מפורשות כי צו ההרחבה אינו מותנה בהיקף המשרה וגם עובד שעבד במשרה חלקית זכאי להחזר מלא של הוצאות הנסיעה.
האם המעביד זכאי לשלם לעובד פנסיונר החזר הוצאות נסיעה על פי התעריף המוזל לו הוא זכאי?
 
אין מקום לפצות עובד בשיעור גבוה יותר מההוצאות שנגרמו לו בפועל מאחר ומטרתו של צו ההרחבה הינה לפצות את העובד בשיעור ההוצאות שנגרמו לו בפועל (בכפוף לתקרה המקסימלית) לפיכך, העובד זכאי להשתתפות מעבידו בהוצאות הנסיעה, לפי מחיר הנסיעה המוזל שניתן לפנסיונרים, ולא לפי מחיר כרטיס נסיעה רגיל.
 
אם עברתי דירה למקום מרוחק יותר ממקום העבודה, או שמקום העבודה עבר למקום מרוחק יותר - האם המעביד מחויב להגדיל את תשלום הנסיעות? אם שינוי מקום העבודה או המגורים הגדיל את הוצאות הנסיעה, המעביד נדרש לשלם את ההוצאות המוגדלות עד לתקרה הקבועה בצו ההרחבה.
האם המעביד נדרש לשלם בנוסף להוצאות הנסיעות גם את עלות החניון? המעביד אינו מחויב לשלם עלויות חניה עבור עובדו. הדבר תלוי להסכמת המעביד, מרצונו הטוב.
אין חובה על המעביד לשלם לעובד נסיעות בתקופות היעדרותו, גם אם העובד רכש מראש כרטיס חופשי חודשי
 
ע"פ צו ההרחבה עובד הנעדר מעבודתו מסיבה כלשהי אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה בעד תקופת היעדרותו ולא משנה מהי סיבת ההיעדרות. העובד יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה רק כאשר נגרמו לו הוצאות בפועל עקב נסיעה לעבודה.
צו ההרחבה קובע כי הוצאות הנסיעה יקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מינוי חודשי מוזל.
למעשה, צו ההרחבה קובע תקרה להשתתפות המעביד בהחזר הוצאות הנסיעה, אם העובד נעדר מהעבודה אין בכך כדי לחייבו בהחזר מחיר הכרטיס אך ורק עקב רכישתו.
 
 
 
 
 
 
Eitan Shafir & Co., Certified Public Accountants (Isr) איתן שפיר ושות', רואי חשבון