משבר הקורונה מחייב בהיערכות מחודשת מצד הממשלה ומצד העוסקים
 
 

עובדי משרדינו הוכשרו על ידי משרד העבודה והרווחה והוסמכו כבודקי שכר על פי דרישות החוק.

לעובדינו ניסיון וידע רב בתחום לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות ,תשאול, חקירה ,פיקוח וביקרות בחשבות השכר.

דיני עבודה , הסכמים קיבוצים ,זכויות עובדים, מערכת שכר ובכללי האתיקה הנידרשים.
 
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים


רשות שוק ההון פרסמה את תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות, לפיו החל מ-1 בנובמבר 2018 פועלות ארבע קרנות ברירת מחדל, בבתי ההשקעות אלטשולר שחם, הלמן אלדובי, מיטב דש ופסגות.

מעסיק שעובדו לא בחר בקופת גמל, לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, והוא לא ערך הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל מפעלית, יהיה חייב להפקיד בשל עובד זה כספים לאחת מארבע קרנות ברירת המחדל.
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים

סעיף 5א לחוזר אוסר על מעסיק להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות. על מעסיקים הסולקים כיום באמצעות חשבון נאמנות, להיערך לשינוי תהליכי העבודה הקיימים

– מעבר לסליקה ישירה לכלל היצרנים הפנסיוניים. תחילתו של סעיף זה:

• לגבי מעסיק המעסיק יותר מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2020.
• לגבי מעסיק המעסיק פחות מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2021.
 
 

הסכום הבסיסי של שכר מינימום מ- 01.04.2018


סכום לחודש 5,300 ₪

סכום לשעה (לפי תקן של 182 שעות לחודש) 29.12 ₪

סכום ליום בשבוע עבודה בן שישה ימים 212 ₪

סכום ליום בשבוע בן חמישה ימים 244.62 ₪
 
 
15.07.2018

עמותת מגדלות ניכתה תשלומי פנסיה ,אך לא העבירה אותה לשמונה מעובדיה שעבדו כמורים בבית הספר שהקימה.
במסגרת הסכם טיעון הוטל על העמותה קנס בסך 904 אלף שקל. על מנהל העמותה הוטל קנס של 40 אלף שקל והתחיבות עצמית בסך
226 אלף שקל להימנע מביצוע העבירה לשלוש שנים.
 
 
 
 

נקודות זיכוי למסיימי תואר אקדמי ולימודי מקצוע

 נקודות זיכוי לתואר ראשון / תואר שני / לימודי מקצוע
 
החל משנת 2005 כל אדם שסיים את לימודיו וזכאי לתואר אקדמי, זכאי להטבות מס באמצעות נקודות זיכוי. תואר אקדמי הוא "תואר מוכר" המתקבל "ממוסד להשכלה גבוהה" כמשמעותו בחוק להשכלה גבוהה.
לחץ כאן לרשימה המעודכנת של מוסדות להשכלה גבוהה לשנת 2012.
 
היקף ההטבה :
הטבת המס תינתן לזכאים החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה סיימו את לימודיהם.
שוויה של נקודת זיכוי אחת למשך שלוש שנים לאחר סיום התואר היא על סך 2616 ש"ח כל שנה, וחצי נקודת זיכוי לבוגרי תואר שני למשך שנתיים, שמשמעותה הנחה על סך 1313 ש"ח כל שנה.
ניתן להגיש בקשה להחזרי מס לעד 6 שנים אחורה, ועל כן בוגרי תארים ולימודים מקצועיים שסיימו את לימודיהם במהלך השנים האחרונות, יכולים לקבל החזרים בשווי אלפי שקלים, אליהם יתווספו ריביות והצמדה.
 
הזכאות תינתן לבעלי תואר אקדמי ראשון אחד בלבד או לתואר אקדמי שני אחד בלבד, ורק לאחר שיומצא לפקיד השומה אישור על סיום הלימודים וזכאות סופית לתואר או לתעודה.
(הבהרה: מי שסיים הן לימודי תואר אקדמי במוסד להשכלה גבוהה והן למודי הוראה, לא יוכל ליהנות מהטבת מס כפולה)
 
 
מי שסיים את לימודיו משנת 2005 ועד שנת 2007 :
 
סיום לימודים לתואר ראשון מזכות בנק' נקודת זיכוי אחת בגין כל שנת לימודים, אך לא יותר מ 3 שנות מס עבור הלימודים ולא יותר מ 2 שנות מס עבור לימודי תואר שני.
 
מי שסיים לימודי הוראה וזכאי לתעודת הוראה, זכאי למחצית נקודת זיכוי למשך מספר שנות מס כמספר שנות לימודי ההוראה, אך לא יותר מ 3 שנות מס.
 
מי שסיים לימודי רפואה או רפואת שיניים זכאי למחצית נקודת הזיכוי למשך 5 שנות מס, החל משנת המס שלאחר שנת המס שבה סיימו את לימודיהם לתואר השלישי
 
הלימודים במסלול הישיר לדוקטורט מקבלים את חצי נקודת הזיכוי במשך 3 שנים, החל משנת המס שלאחר השנה שבה הסתיימו לימודי התואר הראשון, ומחצית נקודת זיכוי נוספות במשך 2 שנות מס, החל משנת המס שלאחר השנה בה סיימו את לימודיהם לתואר השלישי.
את נקודת הזיכוי ניתן לקבל באמצעות מילוי טופס 119.
 
מי שסיים את לימודיו החל משנת 2007:
 
ביום 7.6.2007, פורסם תיקון עקיף לפקודת מס הכנסה - תיקון מס' 156, התיקון מגדיל את הטבת המס לה זכאים מי שסיימו תואר ראשון וסיימו את לימודיהם החל משנת 2007. הזכאות למי שסיים לימודיו האקדמיים לתואר ראשון החל משנת 2007 הנו נקודת זיכוי אחת במקום מחצית נקודת זיכוי כפי שהיה החל משנת 2005. הזכאות לנקודת זיכוי הנה למשך שלוש שנים, החל משנת המס שלאחר קבלת הזכאות לתואר ראשון. את נקודות הזיכוי ביכולתם לקבל באמצעות מילוי טופס 119  או על ידי הגשת בקשה לקבלת החזרי מס לשכירים בסיום לימודים.

תיקון זה מוסיף מחצית נקודת זיכוי למסיימי תואר ראשון, נוסף על מחצית נקודת הזיכוי אשר היו זכאים לה החל משנת 2005.לגבי סטודנטים אשר סיימו תואר שני, לא חל שינוי והם עדיין זכאים למחצית נקודת זיכוי לשנה בגין כל שנת לימודים.
מי שסיים לימודי תואר שלישי ברפואה, רפואת שיניים או במסלול לימודים ישיר לתואר שלישי, יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת במשך שלוש שנים ראשונות ולמחצית נקודת זיכוי בשנתיים לאחר מכך.
 
על פי תיקון 189 של מס הכנסה, בוגרי תואר ראשון במקצועות המחייבים התמחות כדוגמת עריכת דין וראיית חשבון, יכולים החל ממרץ 2012, לבחור בין האפשרות לקבל את נקודת הזיכוי בתקופת ההתמחות, במידה וזו מתחילה בשנה שלאחר סיום התואר הראשון, או לדחותה לשנה שלאחר סיום ההתמחות. מכיוון שבתקופת ההתמחות המשכורת נמוכה ולעיתים אף אינה מחויבת במס הכנסה, דחיית הזיכוי תאפשר לסטודנטים אלו להנות ממנו לכשיגיעו לשכר העולה על סף המס.
 
שינויים בחוק בשנים 2014-2015
 
בשנת 2013, הוצע מתווה קיצוצים במסגרתו נקודות הזיכוי לאקדמאים יבוטלו. נכון להיום, ישנו תיקון במס הכנסה המחיל את השינוי הזה, מי שסיים לימודיו לתואר או ללימודי מקצוע בתקופה שמיום כ״ט בטבת התשע״ד (1 בינואר 2014) ועד יום י״ט בטבת התשע״ו (31 בדצמבר 2015), יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת רק בשנה אחת בלבד – בשנה שלאחר השנה שבה הסתיימו לימודיו או בשנה שלאחריה, לפי בחירתו.
מי שסיים את לימודיו החל משנת 2016, ישוב ההסדר להיות כפי שהוא קבוע כיום.
 
   
טבלת סיכום הטבת מס בגין סיום לימודים אקדמיים :
 

שנת הלימודים 2005 - 2007 לימודי תואר ראשון לימודי תואר שני רפואה / רפואת שיניים לימודי מקצוע בהיקף של עד 1,700 שעות
נקודות הזיכוי מחצית נק' זיכוי מחצית נק' זיכוי מחצית נק' זיכוי מחצית נק' זיכוי
משך זמן ההטבה עד שלוש שנים מהשנה שלאחר סיום התואר עד שנתיים מהשנה שלאחר סיום התואר עד חמש שנים מהדנה שלאחר סיום התואר עד שלוש שנים מהשנה שלאחר סיום התואר
 
 
שנת הלימודים החל מ 2007 לימודי תואר ראשון לימודי תואר שני רפואה רפואת שיניים לימודי מקצוע בהיקף של עד 1,700 שעות
נקודות הזיכוי נק' זיכוי מחצית נק' זיכוי נק' זיכוי מחצית נק' זיכוי מחצית נק' זיכוי
משך זמן ההטבה משנה שלאחר סיום התואר ולמשך 3 שנים. עד שנתיים מהשנה שלאחר סיום התואר עד שלוש שנים מהשנה שלאחר סיום התואר עד שנתיים מהשנה שלאחר סיום התואר עד שלוש שנים מהשנה שלאחר סיום התואר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eitan Shafir & Co., Certified Public Accountants (Isr) איתן שפיר ושות', רואי חשבון