משבר הקורונה מחייב בהיערכות מחודשת מצד הממשלה ומצד העוסקים
 
 

עובדי משרדינו הוכשרו על ידי משרד העבודה והרווחה והוסמכו כבודקי שכר על פי דרישות החוק.

לעובדינו ניסיון וידע רב בתחום לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות ,תשאול, חקירה ,פיקוח וביקרות בחשבות השכר.

דיני עבודה , הסכמים קיבוצים ,זכויות עובדים, מערכת שכר ובכללי האתיקה הנידרשים.
 
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים


רשות שוק ההון פרסמה את תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות, לפיו החל מ-1 בנובמבר 2018 פועלות ארבע קרנות ברירת מחדל, בבתי ההשקעות אלטשולר שחם, הלמן אלדובי, מיטב דש ופסגות.

מעסיק שעובדו לא בחר בקופת גמל, לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, והוא לא ערך הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל מפעלית, יהיה חייב להפקיד בשל עובד זה כספים לאחת מארבע קרנות ברירת המחדל.
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים

סעיף 5א לחוזר אוסר על מעסיק להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות. על מעסיקים הסולקים כיום באמצעות חשבון נאמנות, להיערך לשינוי תהליכי העבודה הקיימים

– מעבר לסליקה ישירה לכלל היצרנים הפנסיוניים. תחילתו של סעיף זה:

• לגבי מעסיק המעסיק יותר מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2020.
• לגבי מעסיק המעסיק פחות מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2021.
 
 

הסכום הבסיסי של שכר מינימום מ- 01.04.2018


סכום לחודש 5,300 ₪

סכום לשעה (לפי תקן של 182 שעות לחודש) 29.12 ₪

סכום ליום בשבוע עבודה בן שישה ימים 212 ₪

סכום ליום בשבוע בן חמישה ימים 244.62 ₪
 
 
15.07.2018

עמותת מגדלות ניכתה תשלומי פנסיה ,אך לא העבירה אותה לשמונה מעובדיה שעבדו כמורים בבית הספר שהקימה.
במסגרת הסכם טיעון הוטל על העמותה קנס בסך 904 אלף שקל. על מנהל העמותה הוטל קנס של 40 אלף שקל והתחיבות עצמית בסך
226 אלף שקל להימנע מביצוע העבירה לשלוש שנים.
 
 
 
 

דמי הבראה

"דמי הבראה" או "קצובת הבראה" הם תשלום  שעל מעביד לשלם לעובד, לא מכוח חוק אלא מכוח צו הרחבה או מכוח הסכם קיבוצי.
שמו של התשלום מעיד על מטרתו המקורית: להקל על העובד במימון שהייה בבית הבראה. (ואמנם, בעבר הרחוק נדרשו העובדים להציג קבלות על שהייתם בבית הבראה כתנאי לקבלת התשלום). כיום נותק הקשר בין תשלום זה לבין מימושו כהבראה.
 
תשלום דמי ההבראה מתבצע בדרך כלל כתשלום שנתי אחד במשכורת של אחד מחודשי הקיץ (יוני-ספטמבר) או במועד אחר ע"פ הנוהג במקום העבודה , אך ניתן לשלמו גם בתשלומים אחדים ואפילו לפרוס אותו על פני כל השנה כתשלום חודשי (כל עוד הדבר מקבל ביטוי ברכיב שכר נפרד, וסיכום כולל של התשלומים החודשיים אינו נופל מסכום הזכאות שהיה משולם בתשלום אחד).
 
דמי ההבראה נחשבים ע"פ פקודת מס הכנסה (סעיף 2)  כ "הכנסת עבודה" , ולכן חלים עליהם כל הניכויים החלים הכנסת עבודה, ובכלל זה: מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות,  אבל הם לא נכללים בשכר לעניין חישוב פיצויי פיטורים, והפרשה לקופות גמל.
 
הזכאות לדמי הבראה קמה לעובד רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום העבודה.
תעריף יום הבראה מתעדכן אחת לשנה, במסגרת צו הרחבה.העדכון הבא צפוי להיות בחודש יוני 2013.
 
נוסחת החישוב של דמי ההבראה:  
מס' ימי ההבראה להם זכאי העובד בהתאם לוותק שצבר (ע"פ ההסכם הקיבוצי החל עליו), כפול התעריף ליום הבראה (ע"פ ההסכם הקיבוצי החל על העובד) כפול חלקיות היקף המשרה (הממוצעת)  של העובד וכפול חלקיות העסקתו בשנה החולפת.
עובד שעד למועד תשלום דמי ההבראה טרם השלים שנה במקום העבודה, יקבל את דמי ההבראה בשנה הבאה. בדמי ההבראה בשנה הבאה תשוקלל גם חלקיות השנה הקודמת שבה עדיין לא היה זכאי.
 
 
מחשבון דמי הבראה
 
דוגמא:
יחזקאל החל לעבוד ביום 01.01.2012, במקום עבודה בו דמי ההבראה משולמים במשכורת יולי. מכיוון שביולי 2012 יחזקאל עדיין לא השלים שנת עבודה מלאה הוא לא היה זכאי במועד זה לדמי הבראה. במקום זאת הוא קיבל במשכורת יולי 2013 דמי הבראה עבור שנה וחצי (כלל התקופה שיחזקאל עבד עד קבלת דמי ההבראה בפעם הראשונה – מינואר 2012 ועד יולי 2013).
 
 
תקופות היעדרות
לצורך חישוב חלקיות השנה והוותק לא מובאת בחשבון תקופות שבהן לא שוררים יחסי עובד-מעביד בין העובד למעסיקו ולכן תקופות חופשה ללא תשלום (חל"ת), ותאונת עבודה לא תובאנה בחשבון, אך חופשת לידה, מילואים, וחופשה שנתית תובאנה בחשבון.
 
 
 
עובדי קבלן:  
אצל עובדי קבלן קיימת שמירת זכויות ("רציפות זכויות") בעת חילופי קבלנים: אם הקבלן עוזב והעובד נשאר באותו מקום עבודה אצל קבלן אחר, הוותק של אותו עובד במקום העבודה לא מתאפס והוא זכאי לדמי הבראה, לפי הוותק הכולל באותו מקום העבודה הפיזי (כך גם לגבי זכויות נוספות התלויות בוותק ובצבירה, כגון: חופשה, מחלה,  תוספת וותק, פנסיה, הודעה מוקדמת וכו').
 
 
 
ויתור, תביעות והתיישנות
עובד שעדיין עובד באותו מקום עבודה, ולא שולמו לו דמי הבראה, יכול לתבוע דמי הבראה עבור 7 השנים האחרונות.
 
 
לאחר סיום העבודה, ניתן לתבוע פדיון דמי הבראה רק עבור השנתיים האחרונות לעבודה. את התביעה ניתן להגיש עד 7 שנים מיום הפסקת העבודה (תקופת ההתיישנות רגילה לתביעה כספית).
 
ויתור:  הכלל הוא, שעובד אינו יכול לוותר על זכויות שמקנים לו חוקי המגן של משפט העבודה (ובהן הזכות לדמי הבראה) . ויתור של העובד על זכויות אלה אינו תופס כלל, בין אם הוויתור נעשה מראש או בדיעבד, בין אם במפורש או בין אם במשתמע.
 
 
 
מספר ימי ההבראה ע"פ מגזרים:
המגזר הפרטי 
(הנ"ל תקף ברוב ענפי המשק ובין היתר גם בענף השמירה והאבטחה, הניקיון, ההסעדה ועוד).
התעריף ליום נכון ליולי 2013 – 374 ש"ח
שנות ותק מס' ימי הבראה
1 5
2-3 6
4-10 7
11-15 8
16-19 9
20+ 10
 
 
שירות המדינה (ע"פ התקשי"ר):
התעריף ליום נכון ליולי 2013 - 423 ש"ח
שנות ותק מס' ימי הבראה
1-3 7
4-10 9
11-15 10
16-19 11
20-24 12
25+ 13
 
 
המגזר ההסתדרותי:
התעריף ליום נכון ליולי 2013 - 423 ש"ח
שנות ותק מס' ימי הבראה
1 9
2-4 11
5-10 12
11-15 13
16-20 14
21+ 15
 
 
עובדי הוראה:
התעריף ליום נכון ליולי 2013 - 423 ש"ח
שנות ותק מס' ימי הבראה
1-3 7
4-10 9
11-15 10
16-19 11
20-24 12
25+ 13
 
 
המרכז לשלטון מקומי:
התעריף ליום נכון ליולי 2013 - 423 ש"ח
שנות ותק מס' ימי הבראה
1-10 9
11-15 10
16-19 11
20-25 12
26+ 13
 
 
 

Eitan Shafir & Co., Certified Public Accountants (Isr) איתן שפיר ושות', רואי חשבון