משבר הקורונה מחייב בהיערכות מחודשת מצד הממשלה ומצד העוסקים
 
 

עובדי משרדינו הוכשרו על ידי משרד העבודה והרווחה והוסמכו כבודקי שכר על פי דרישות החוק.

לעובדינו ניסיון וידע רב בתחום לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות ,תשאול, חקירה ,פיקוח וביקרות בחשבות השכר.

דיני עבודה , הסכמים קיבוצים ,זכויות עובדים, מערכת שכר ובכללי האתיקה הנידרשים.
 
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים


רשות שוק ההון פרסמה את תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות, לפיו החל מ-1 בנובמבר 2018 פועלות ארבע קרנות ברירת מחדל, בבתי ההשקעות אלטשולר שחם, הלמן אלדובי, מיטב דש ופסגות.

מעסיק שעובדו לא בחר בקופת גמל, לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, והוא לא ערך הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל מפעלית, יהיה חייב להפקיד בשל עובד זה כספים לאחת מארבע קרנות ברירת המחדל.
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים

סעיף 5א לחוזר אוסר על מעסיק להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות. על מעסיקים הסולקים כיום באמצעות חשבון נאמנות, להיערך לשינוי תהליכי העבודה הקיימים

– מעבר לסליקה ישירה לכלל היצרנים הפנסיוניים. תחילתו של סעיף זה:

• לגבי מעסיק המעסיק יותר מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2020.
• לגבי מעסיק המעסיק פחות מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2021.
 
 

הסכום הבסיסי של שכר מינימום מ- 01.04.2018


סכום לחודש 5,300 ₪

סכום לשעה (לפי תקן של 182 שעות לחודש) 29.12 ₪

סכום ליום בשבוע עבודה בן שישה ימים 212 ₪

סכום ליום בשבוע בן חמישה ימים 244.62 ₪
 
 
15.07.2018

עמותת מגדלות ניכתה תשלומי פנסיה ,אך לא העבירה אותה לשמונה מעובדיה שעבדו כמורים בבית הספר שהקימה.
במסגרת הסכם טיעון הוטל על העמותה קנס בסך 904 אלף שקל. על מנהל העמותה הוטל קנס של 40 אלף שקל והתחיבות עצמית בסך
226 אלף שקל להימנע מביצוע העבירה לשלוש שנים.
 
 
 
 

נקודות זיכוי

נקודת זיכוי מוגדרת בסעיף 33א לפקודת מס הכנסה כסכום "המקוזז כנגד המס לאותה שנה".
ערכה של נקודת זיכוי, בשנת 2013, הוא 2,616 ש"ח לשנה, ז"א שכל נקודת זיכוי עשויה להפחית את נטל מס ההכנסה ב-218 ש"ח לחודש.

נקודות הזיכוי ניתנות בעיקר על פי מאפיינים אישיים המצדיקים הקטנה של נטל המס.
מאז הנהגתן של נקודות הזיכוי חלו שינויים רבים בכללי הזכאות להן.

נקודות הזיכוי העיקריות:
  • תושב ישראל זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי.
  • אישה זכאית לחצי נקודת זיכוי.
  • עולה חדש זכאי ל:
1/4 נקודת זיכוי שנתית (השקולה לשלוש נקודות זיכוי חודשיות) לכל חודש מ18 החודשים הראשונים לעלייתו לישראל;
1/6 נקודת זיכוי לכל חודש מ12 החודשים שלאחריהם;
1/12 נקודת זיכוי לכל חודש מ12 החודשים שלאחריהם.
  • חייל משוחרר זכאי לנקודת זיכוי אחת או שתיים (בהתאם למשך השירות שלו) במשך שלוש שנים מיום שחרורו.
  • אישה נשואה זכאית לנקודת זיכוי בגין כל אחד מילדיה שטרם מלאו לו 18 שנה בשנת המס. בשנה שבה נולד הילד ובשנה שבה הגיע לגיל 18 ניתנת בגינו רק חצי נקודת זיכוי.
  • אב לפעוט, עד השנה שבה מלאו לפעוט 3 שנים זכאי לנקודות זיכוי (עד 2 נקודות זיכוי לפי גיל הילד).
  • הורה יחיד זכאי לנקודות זיכוי בגין כל אחד מילדיו הנמצאים אצלו (בדומה לילדי אישה נשואה) ונקודת זיכוי נוספת בגין היותו הורה יחיד.
  • אדם המשלם מזונות לילדיו שאינם אצלו זכאי לנקודת זיכוי, בהתאם לחלקו בכלכלת הילדים. אדם נשוי המשלם מזונות לבן זוגו לשעבר זכאי לנקודת זיכוי אחת.
  • מי שסיים לימודיו לתואר ראשון או שני במוסד להשכלה גבוהה ישראלי, וכן מי שסיים לימודי מקצוע בהיקף של 1,700 שעות לימוד, זכאי לחצי נקודת זיכוי או לנקודה אחת (בהתאם לתואר) במשך שנתיים או שלוש שנים החל בשנה שלאחר סיום לימודיו. מאמר מפורט
מרבית נקודות הזיכוי ניתנות על פי הפקודה רק לתושב ישראל (חצי נקודת זיכוי לאישה ניתנת גם למי שאינו תושב ישראל), כלומר הן אינן ניתנות לעובד זר. עם זאת, תקנות מס הכנסה מעניקות גם לעובד זר, שמתקיימים בו תנאים מסוימים, את 2.25 נקודות הזיכוי הבסיסיות שניתנות לתושב ישראל.
נקודות הזיכוי מביאות תועלת רק למי שהכנסתו גבוהה במידה שהמס עליה גדול או שווה לגובהן של נקודות הזיכוי. זאת משום שנקודות הזיכוי מקטינות את המס לכל היותר עד אפס. מי שהכנסתו 4,000 ש"ח לחודש, למשל, נהנה מ-2.25 הנקודות הניתנות לתושב ישראל, ואלה מביאות את המס החל עליו לאפס, ולכן לא יפיק תועלת מנקודות זיכוי נוספות שלהן הוא זכאי.
Eitan Shafir & Co., Certified Public Accountants (Isr) איתן שפיר ושות', רואי חשבון